Wchodzisz na Globalną stronę Goodman. Szukasz lokalnej strony Goodman?

Strategia wyboru lokalizacji

W firmie Goodman dążenie do wielkości przejawia się przede wszystkim w jakości i lokalizacji nieruchomości.

Nasze inwestycje realizowane są w strategicznych lokalizacjach położonych w pobliżu dużych obszarów miejskich i kluczowych węzłów komunikacyjnych, gdzie zapotrzebowanie jest wysokie, a zmiany transformacyjne stwarzają liczne szanse rozwoju.

Zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie logistyczne w dobrej lokalizacji stale rośnie ze względu na szereg kluczowych czynników. Stymulują one istotne zmiany w sektorze nieruchomości przemysłowych na całym świecie oraz ukierunkowują rozwój branży logistycznej i magazynowej.

Urbanizacja

Postępująca urbanizacja miast o położeniu strategicznym komunikacyjnie stwarza liczne szanse biznesowe i ma wpływ na podejmowane decyzje. Do roku 2030 81% światowej konsumpcji odbywać się będzie w dużych miastach.* Lokalizowanie nieruchomości blisko konsumentów jest dobrym rozwiązaniem zarówno dla nich, jak i naszych klientów.

Konsumpcjonizm

Rosnący konsumpcjonizm zwiększa popyt w wielu sektorach, takich jak handel detaliczny, przemysł farmaceutyczny i motoryzacja. Do 2030 roku wielkość światowej konsumpcji zwiększy się o 23 biliony USD.* Im lepsze usytuowanie nieruchomości, tym większe szanse naszych klientów na sukces.

*Źródło: Raport „Urban world: The Global Consumers to watch”, McKinsey Global Institute, kwiecień 2016.

Technologia

Innowacje, szczególnie w sprzedaży internetowej i usługach mobilnych, zmieniają zachowania konsumentów i napędzają inwestycje zlokalizowane w pobliżu głównych ośrodków miejskich, a co za tym idzie blisko odbiorców końcowych. Z uwagi na rozwój technologii cyfrowych klienci korzystający z nieruchomości usytuowanych w strategicznych miastach są w stanie spełniać rosnące zapotrzebowanie konsumentów na szybkość i wygodę usług.

Wartość

Dokonując wyboru nieruchomości, klienci mają na uwadze możliwości obniżenia kosztów, np. poprzez konsolidację i modernizację działalności, usprawnienie łańcucha dostaw oraz zwiększenie automatyzacji czy szersze wykorzystanie robotyki.