Wchodzisz na Globalną stronę Goodman. Szukasz lokalnej strony Goodman?

W I połowie roku obrotowego 2015 Goodman zwiększył wartość zarządzanych aktywów o 10% do 19,7 mld EUR

poniedziałek, 16 lutego 2015

Goodman odnotował dynamiczny wzrost w Europie Środkowo-Wschodniej

Grupa Goodman („Goodman” lub „Grupa”) ogłosiła swoje wyniki za pierwszą połowę roku obrotowego 2015 zakończoną 31 grudnia 2014 r. Najważniejsze dane operacyjne Grupy za ten okres:


  • Całkowita wartość zarządzanych aktywów wyniosła 19,7 mld EUR, czyli o 10% więcej w porównaniu z końcem poprzedniego roku obrotowego w czerwcu 2014 r. Wzrost wartości był możliwy dzięki zapotrzebowaniu firm na wysokiej jakości obiekty przemysłowe.
  • Solidny portfel nieruchomości przy utrzymanym 96-procentowym poziomie wynajmu i ważonej średniej wygaśnięcia najmu wynoszącej 4,8 roku.
  • W budowie obiekty o wartości 2,0 mld EUR obejmujące 69 projektów w 12 krajach, w tym 61% projektów ze wstępnie zaangażowanymi środkami, a 76% połączonych z kapitałem osób trzecich, co generuje prognozowany zysk z kosztów rzędu 8,7%.
  • Zebrano 1,0 mld EUR z emisji papierów udziałowych kierowanych do osób trzecich. Środki te wspierają fundusze zarządzane przez grupę Goodman i jej niezależne struktury zarządzania.

Działalność deweloperska Goodman pozwoliła uzyskać dobry wynik. Przyczynił się do tego popytna nowoczesne obiekty logistyczne w najlepszych lokalizacjach, które pozwalają klientom osiągać lepszą efektywność i większy zysk. Na koniec grudnia 2014 r. Goodman prowadził budowę obiektów o łącznej wartości 2,0 mld EUR a przewidywany zysk, jaki zostanie uzyskany z kosztów ma wynieść 8,7%. Inwestycje te obejmują 2,4 mln m2 powierzchni magazynowej w ramach 69 projektów w 12 krajach. W ten sposób Goodman utrzymał pozycję jednego z największych na świecie deweloperów obiektów przemysłowych.

Goodman znacząco rozwijał się na wszystkich rynkach, na których działa:

  • Popyt klientów przyczynia się do utrzymania aktywności w Europie na stabilnym poziomie głównie w obszarze budowy obiektów pre-let.
  • W Azji, dzięki ukierunkowanej strategii i dostarczaniu obiektów wysokiej jakości na mało nasyconych rynkach Chin i Japonii, Grupa osiąga rosnące i zrównoważone zyski.
  • Cykliczne wzrosty można też dostrzec w Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii gdzie wzrost działalności jest widoczny w rosnących obrotach.
  • Wzrost aktywności w USA dzięki dwóm nowym projektom w budowie zlokalizowanym w  Południowej Kalifornii
  • Coraz lepsze wyniki w Brazylii gdzie trwa budowa obiektów o powierzchni 275 000 m2
  • Łącznie w obu Amerykach realizowanych jest 19% inwestycji deweloperskich Grupy 

Międzynarodowa dywersyfikacja działalności Grupy wciąż przynosi pozytywne rezultaty dzięki zróżnicowaniu cyklów gospodarczych w poszczególnych krajach na świecie. Dodatkowo, wzmacnia to markę Goodman jako wiodącej grupy w obszarze nieruchomości przemysłowych.

Goodman oferuje wysokiej jakości aktywa i buduje relacje z klientami aby lepiej zrozumieć ich działalność i dostarczać im nieruchomości odpowiadające ich zróżnicowanym potrzebom. W wyniku przyjętej strategii, w ostatnim półroczu Goodman wynajął 1,7 mln m2 powierzchni i podpisał nowe umowy na nowe realizacje o wartości 0,9 mld EUR.

Otwartość na potrzeby klientów i relacje z klientami na całym świecie dostarczają nam wiele możliwości biznesowych – mówi Greg Goodman, dyrektor generalny Grupy Goodman. Zwiększamy swoje kompetencje i potencjał w dostarczaniu klientom wysokiej jakości nowoczesnych rozwiązań, które będą odpowiadać zmieniającym się potrzebom biznesowym klientów i pozwolą im poprawiać efektywność. Spodziewamy się, że właśnie to będzie najważniejszym czynnikiem napędzającym wzrost naszej Grupy w drugiej połowie roku obrotowego 2015 w zakresie działalności deweloperskiej oraz wynikach portfolio aktywów. – dodaje Greg Goodman.

Goodman zwiększył swoje portfolio w Europie Środkowo-Wschodniej o 40%

Na koniec I połowy roku obrotowego 2015, Goodman zarządzał w Europie Środkowo-Wschodniej 697 000 m2 powierzchni magazynowej, co oznacza wzrost o 40% w porównaniu z zakończonym 30 czerwca 2014 r. ubiegłym rokiem finansowym. Z 222 000 m2 powierzchni magazynowej w budowie na koniec 2014 r., aż 95% przypadało na Polskę. Według raportu JLL, wynik ten stawia Goodmana wśród liderów polskiego rynku nieruchomości logistycznych.

– W ciągu ostatnich 12 miesięcy Goodman umocnił się na wiodącej pozycji rynkowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Nasz wzrost wspiera fakt, że jesteśmy postrzegani jako firma dostarczająca najwyższej jakości obiekty logistyczne w najlepszych lokalizacjach w regionie. Potwierdza to nasze portfolio klientów firm o różnej wielkości i z różnych sektorów gospodarki – mówi Błażej Ciesielczak, Dyrektor Regionalny Goodman na Europę Środkowo-Wschodnią.

Na koniec grudnia 2014 r. na Polskę przypadało 471 000 m2 powierzchni w zarządzaniu. W Czechach i na Słowacji Goodman zarządzał odpowiednio 47 000 m2 i 78 000 m2, a na Węgrzech 102 000 m2. Goodman zarządza powierzchnią logistyczną dla firm z różnych branż, w tym dla operatorów logistycznych, lekkiej produkcji, e-commerce, handlu detalicznego, motoryzacji. Do grona klientów Goodmana zaliczają się zarówno duże międzynarodowe koncerny jak i lokalne podmioty.

Wysoka aktywność na rynku nieruchomości spekulacyjnych w regionie

W I połowie roku finansowego 2015 Goodman podpisał umowy najmu na ok. 133 000 m2 powierzchni magazynowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Największy udział w tym wyniku miała Polska, gdzie Goodman wynajął 113 000 m2. Ważną częścią realizacji strategii rozwoju firmy Goodman w regionie jest też budowa inwestycji spekulacyjnych w kluczowych lokalizacjach logistycznych.

Nowe umowy pozwoliły Goodmanowi na rozpoczęcie budowy dwóch nowych centrów logistycznych w Polsce – we Wrocławiu i w Poznaniu. Z kolei ostatnie transakcje w Kraków Airport Logistics Centre (operator logistyczny KMC Services wynajął 13 000 m2) oraz w Pomorskim Centrum Logistycznym w Gdańsku (dystrybutor FMCG wynajął 24 900 m2) były największymi od lat umowami najmu odpowiednio w Małopolsce i na Pomorzu. W efekcie podpisania nowych umów, Goodman rozpoczął budowę obiektów spekulacyjnych (we Wrocławiu i w Poznaniu) oraz jest na etapie rozbudowy istniejących obiektów (w Krakowie i Gdańsku). Łączna powierzchnia realizowanych obecnie w regionie inwestycji spekulacyjnych wraz z inwestycją Goodman Senec Logistics Centre niedaleko Bratysławy na Słowacji sięga ok. 53 000 m2.

Goodman jest jednym z liderów w Polsce pod względem powierzchni budowanej spekulacyjnie. Zachowując elastyczne podejście do oczekiwań klientów, chcemy oferować zarówno projekty szyte na miarę, jak również powierzchnię w już gotowych nowoczesnych obiektach. Silne zaplecze finansowe pozwala nam prowadzić takie inwestycje we wszystkich kluczowych lokalizacjach logistycznych – dodaje Błażej Ciesielczak.

Rosnące aktywa w zarządzaniu w Europie Środkowo-Wschodniej

W I połowie roku obrotowego 2015 Goodman oddał w Polsce do użytku ok. 201 000 m2. W tym czasie Grupa osiągnęła także poziom 100% najmu w Czechach i na Węgrzech. W Czechach przyczyniło się do tego podpisanie umowy z firmą UTC w Jažlovice Logistics Park niedaleko Pragi.

Największą zakończoną inwestycją było centrum dystrybucyjne o powierzchni 123 500 m2 dla firmy Amazon we Wrocławiu, za którą Goodman został nagrodzony w kategorii „New Investment of the Year” przez miesięcznik Eurobuild CEE. Jedną z największych inwestycji zakończonych w Polsce w ubiegłym roku było także centrum logistyczne w Koninie, o powierzchni blisko 40 000 m2 dla firmy z sektora handlu detalicznego market-Detal.

Goodman będzie zwiększać swoje aktywa w zarządzaniu także w 2015 r. Pierwszym dużym projektem, który zostanie wkrótce przekazany klientowi, będzie obiekt dla Grupy Muszkieterów, obejmujący centrum logistyczno-biurowe o powierzchni ponad 82 000 m2 w Poznaniu. Goodman planuje również oddanie do użytku pierwszego magazynu o powierzchni 16 000 m2 w nowym parku logistycznym Poznań Airport Logistics Centre oraz obiektu o powierzchni 33 400 m2 w Lublinie.

***

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Błażejem Ciesielczakiem, Dyrektorem Regionalnym Goodman na Europę Środkowo-Wschodnią.

 

Dodatkowe informacje:

NBS Communications

Goodman

Bartosz Sroka

Christopher Flores

Communications Manager, Continental Europe

+ 48 22 826 74 18

+ 48 500 202 354

bsroka@nbs.com.pl

+32 2 263 4208

 

Christopher.Flores@goodman.com

 

Goodman – informacje o Grupie

Goodman jest zintegrowaną grupą, działającą jako właściciel, deweloper i zarządzający powierzchniami przemysłowymi i biznesowymi w Europie Kontynentalnej, Wielkiej Brytanii, Australii, Ameryce Północnej, Brazylii oraz regionie Azji Pacyficznej. Grupa inwestuje w nieruchomości przemysłowe, powierzchnie magazynowe i centra dystrybucyjne.

Grupa oferuje również szeroki portfel funduszy nieruchomości, w tym flagowy europejski fundusz – Goodman European Logistics Fund (GELF), umożliwiając inwestorom dostęp do wyspecjalizowanych usług i aktywów. Celem Goodman jest zwiększanie wartości posiadanych nieruchomości i zarządzanych funduszy, poprzez realizację nowych projektów i wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań biznesowych i inwestycyjnych.

Aktywa, którymi zarządza Grupa, to ok. 19,7 mld euro i 439 nieruchomości. Goodman jest największą Grupą z sektora nieruchomości komercyjnych notowaną na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i jedną z największych na świecie zarządzających specjalistycznymi funduszami. Znajomość rynku i doświadczenie lokalnych pracowników zapewniają atrakcyjne możliwości inwestycyjne oraz rozwój nieruchomości na poziomie spełniającym indywidualne potrzeby klientów.

Goodman to ponad 1 000 pracowników w 32 biurach w 16 krajach. Tak zbudowany zespół pozwala firmie świadczyć globalne usługi dla klientów, których firmy rozwijają się i prowadzą ekspansję międzynarodową. W Europie Goodman jest obecny w Niemczech, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Polsce, Czechach, Szwecji, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech i Słowacji.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na:

www.goodman.com/pl