Wchodzisz na Globalną stronę Goodman. Szukasz lokalnej strony Goodman?

Goodman zamyka rok finansowy 2016 z rekordowym wynikiem operacyjnym w Europie. W Europie Środkowo-Wschodniej portfolio grupy powiększyło się o ponad 150 000 m2

czwartek, 22 września 2016

Grupa Goodman, globalny ekspert w dziedzinie budowy i zarządzania nieruchomościami logistycznymi, zamknęła rok finansowy 2016 (który zakończył się 30 czerwca 2016 r.) z globalnym portfelem aktywów o łącznej wartości 23 mld euro, co oznacza wzrost o 13% w porównaniu do 2015 r.  W Europie grupa uzyskała rekordowy wynik operacyjny – portfolio powiększyło się o 766 000 m2, wynajęto 1,35 mln m2 powierzchni logistycznej. W Europie Środkowo-Wschodniej firma Goodman oddała do użytku ponad 150 000 m2. Rozpoczęła się również budowa blisko 80 000 m2.

 

W Europie Środkowo-Wschodniej Grupa Goodman posiada i zarządza 24 centrami logistycznymi w 18 miastach na terenie Słowacji, Czech, Węgier i Polski. W minionym roku finansowym firma Goodman wynajęła ponad 160 000 m2 powierzchni z istniejącego portfolio i podpisała umowy na budowę ponad 102 000 m2 nowej powierzchni. Do wzrostu w regionie szczególnie przyczynił się rozwój polskiego rynku magazynowego, gdzie Goodman wynajął 85 000 m2, finalizując jednocześnie budowę obiektów o powierzchni 136 000 m2. W budowie jest kolejne 45 000 m2. Firma rozwija się dynamicznie również na Węrzech i Słowacji, gdzie wynajęta powierzchnia wyniosła odpowiednio ok. 60 000 m2 i 20 000 m2.

 

W minionym roku finansowym pozycja firmy Goodman jako ważnego gracza na rynku nieruchomości przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej ponownie umocniła się, wyjaśnia Błażej Ciesielczak, Dyrektor Regionalny na Europę Środkowo-Wschodnią w Goodmanie. Doskonała lokalizacja i wysoki standard naszych centrów logistycznych w całym regionie były siłą napędową dla wzrostu naszej firmy. Jednocześnie, dzięki naszemu doświadczeniu w regionie, byliśmy w stanie przewidzieć i spełniać oczekiwania klientów.

 

Wysoki popyt na obiekty przeznaczone dla wielu klientów

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej Goodman posiada liczne centra logistyczne, w których powierzchnię może jednocześnie wynajmować wielu klientów. Zaletą centrów jest dostęp do wysokiej jakości infrastruktury transportowej i wysoko wykwalifikowanej siły roboczej, a także możliwość ich rozbudowy. Wybrane centra zlokalizowane są w specjalnych strefach ekonomicznych, co umożliwia obecnym i przyszłym klientom skorzystanie ze specjalnych grantów i szkoleń dla pracowników. To, co wyróżnia Goodmana od innych graczy na rynku, to zespół wewnętrznych ekspertów, którzy profesjonalnie zarządzają nieruchomościami grupy, zapewniając klientom wysoki standard obsługi przez cały okres najmu.

 

Nacisk Grupy na jakość i profesjonalną obsługę sprawia, że Goodman pozyskał nowych partnerów biznesowych w minionym roku finansowym i jednocześnie wzmocnił relację z dotychczasowymi klientami z branży transportowej, logistycznej, motoryzacyjnej czy dóbr konsumenckich (np. handel, ochrona zdrowia), którym wynajął powierzchnię magazynową klasy A w swoich centrach logistycznych na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.

 

W roku finansowym 2016 Grupa zakończyła rozbudowę w kilku obiektów w regionie:

 

Kraj

 

Nieruchomość

 

Rozbudowa w m2

 

Polska

 

Pomorskie Centrum Logistyczne

 

40 000

 

Polska

 

Goodman Gliwice Logistics Centre

 

22 500

 

Polska

 

Goodman Poznań Airport Logistics Centre

 

16 500

 

Polska

 

Goodman Wroclaw IV Logistics Centre

 

40 000

 

Słowacja

 

Goodman Senec Logistics Centre

 

15 500

 

 

Goodman obecnie kontynuuje rozbudowę swojego portfolio w Europie Środkowo-Wschodniej o blisko 80 000 m2, budując nową powierzchnię w Polsce (45 000 m2), na Słowacji (12 500 m2) i na Węgrzech (22 000 m2). Rozbudowa nieruchomości stanowi odpowiedź na wysoki popyt w kluczowych lokalizacjach, które cechuje niski wskaźnik powierzchni niewynajętej. Aby spełnić potrzeby operacyjne klientów, nowa powierzchnia może zostać podzielona na mniejsze moduły lub zostać dopasowana do ich indywidualnych wymagań.

 

Rekordowe wyniki operacyjne w Europie

W minionym roku fiskalnym firma Goodman dynamicznie rozwijała portfolio nieruchomości logistycznych w Europie poprzez zawarcie umów najmu na 1,35 mln m2 powierzchni. Grupa zwiększyła powierzchnię w zarządzaniu o 766 000 m2 i rozpoczęła budowę blisko 920 000 m2.

 

Grupa działa w ramach trzech elementów zintegrowanego modelu biznesowego, w ramach którego buduje i zarządza nieruchomościami logistycznymi, których jest także właścicielem. Działalność firmy Goodman w Europie w minionym roku finansowym była napędzana aktywnością deweloperską. Nową, wysokiej jakości powierzchnię logistyczną w dogodnych lokalizacjach, Goodman oddał do użytku dzięki finansowaniu inwestycji przez europejski fundusz nieruchomości – Goodman European Partnership (GEP). W zakończonym roku finansowym wskaźnik wynajęcia powierzchni wyniósł 97%, a utrzymania klientów ponad 85%. Spośród 766 000 m2 nowej powierzchni oddanej do użytku w minionym roku, ponad 80% zrealizowano dla klientów z sektora motoryzacyjnego, handlowego, e-commerce oraz transportu i logistyki.

 

Wybrane projekty zrealizowane w Europie:

 

Kraj

 

Nieruchomość

 

Powierzchnia w m2

 

Niemcy

 

BMW – centrum logistyczne

 

70,000

 

Francja

 

Carrefour – centrum dystrybucji

 

68,000

 

Niemcy

 

Home24 – centrum dystrybucji

 

62,000

 

Belgia

 

Mobis – projekt realizowany “pod klucz”

 

54,500

 

 

Do końca bieżącego roku fiskalnego do użytku może zostać oddane ponad 600 000 m2 nowej powierzchni, głównie dla klientów z sektora handlowego, e-commerce, oraz transportowego i logistycznego. Grupa utrzymuje niski poziom inwestycji spekulacyjnych, obecnie poniżej 10%, które są realizowane tylko na głównych rynkach, gdzie występuje wysoki popyt i niski wskaźnik pustostanów.

 

Globalne wyniki powyżej oczekiwań

W ujęciu globalnym, Grupa Goodman zamknęła miniony rok fiskalny z aktywami w zarządzaniu o wartości 23 mld euro, co przełożyło się na wynajęcie 3,4 mln powierzchni w 412 obiektach na całym świecie.

***

 

Dodatkowe informacje:

 

NBS Communications

Goodman

Ewelina Stępnik

Christopher Flores

Communications Manager, Continental Europe

+ 48 22826 74 18

/ + 48 510892 624

estepnik@nbs.com.pl

 

+32 2 263 4208

 

Christopher.Flores@goodman.com

 

Goodman – informacje o Grupie

Goodman jest zintegrowaną grupą, działającą jako właściciel, deweloper i zarządzający powierzchniami przemysłowymi i biznesowymi w Europie Kontynentalnej, Wielkiej Brytanii, Australii, Ameryce Północnej, Brazylii oraz regionie Azji Pacyficznej. Grupa inwestuje w nieruchomości przemysłowe, powierzchnie magazynowe i centra dystrybucyjne.

 

Grupa oferuje również szeroki portfel funduszy nieruchomości, w tym flagowy europejski fundusz – Goodman European Partnership (GEP), (wcześniej Goodman European Logistics Fund). Poprzez rozważne podejście do inwestycji, wysokiej jakości aktywa i aktywne zarządzanie nieruchomościami, Fundusz zapewnia inwestorom stabilne zwroty z inwestycji w aktywa logistyczne.

 

Aktywa, którymi zarządza Grupa, to ok. 23 mld euro i 412 nieruchomości. Goodman jest największą Grupą z sektora nieruchomości komercyjnych notowaną na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i jedną z największych na świecie zarządzających specjalistycznymi funduszami. Znajomość rynku i doświadczenie lokalnych pracowników zapewniają atrakcyjne możliwości inwestycyjne oraz rozwój nieruchomości na poziomie spełniającym indywidualne potrzeby klientów.

 

Goodman to ponad 1 100 pracowników w 33 biurach w 16 krajach. Tak zbudowany zespół pozwala firmie świadczyć globalne usługi dla klientów, których firmy rozwijają się i prowadzą ekspansję międzynarodową. W Europie Goodman jest obecny w Niemczech, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Polsce, Czechach, Szwecji, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech i Słowacji.

 

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej działalności w Polsce, zapraszamy na www.goodman.com/pl