Wchodzisz na Globalną stronę Goodman. Szukasz lokalnej strony Goodman?

W roku finansowym 2015 Goodman dynamicznie zwiększył działalność w Europie Środkowo-Wschodniej

poniedziałek, 7 września 2015

Na koniec roku finansowego 2015 (tj. na dzień 30 czerwca 2015 r.), Goodman zarządzał na świecie aktywami o wartości 20,9 mld euro, co oznacza wzrost o 13,6% r/r. W samej Europie Środkowo-Wschodniej firma zarządzała 833 000 m2, czyli powierzchnią o 68% większą niż w poprzednim roku finansowym.

Do szybkiego rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej przyczyniła się głównie Polska, gdzie portfolio Grupy podwoiło się i sięgnęło 607 000 m2. W Czechach i na Słowacji Goodman zarządzał odpowiednio 47 000 m2 i 78 000 m2, a na Węgrzech 102 000 m2.  

 

W roku finansowym 2015, w Europie Środkowo-Wschodniej Goodman zawarł umowy najmu na łącznie 305 000 m2 istniejącej powierzchni oraz powierzchni, której budowa już się rozpoczęła. 11 umów na 192 000 m2 dotyczyło nowych projektów, zaś 14 umów na 113 000 m2 dotyczyło wynajmu istniejącej powierzchni.

Na koniec czerwca 2015 r. Goodman miał w budowie w Europie Środkowo-Wschodniej 150 000 m2 powierzchni magazynowej, w tym powierzchni wznoszonej spekulacyjnie w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach logistycznych z niskim wskaźnikiem pustostanów. Około 90% całkowitej powierzchni w budowie przypada na Polskę.

– Ostatnie 12 miesięcy pozwoliły Goodmanowi umocnić pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej. Naszą aktywność deweloperską, szczególnie w Polsce, wspierały działania zespołu zarządzającego nieruchomościami, który zawarł kilka, często dużych umów z istniejącymi
i nowymi klientami. To pokazuje siłę naszego modelu biznesowego oraz dowodzi, że klienci cenią nasze podejście jako właściciela obiektów nastawione na długoterminową współpracę –
mówi Błażej Ciesielczak, Dyrektor Regionalny Goodman na Europę Środkowo-Wschodnią.

 

Goodman inwestuje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Rok finansowy 2015 był najlepszym dla Grupy pod względem powierzchni przekazanej klientom w regionie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy, Goodman zakończył budowę ok. 338 000 m2 powierzchni, z czego w samej tylko Polsce aż 328 000 m2. Pozostałe 10 000 m2 zostało przekazane w Senec, czyli kluczowym projekcie Goodmana na Słowacji.

Po raz pierwszy Polska była liderem pod względem przekazań nowej powierzchni w całej kontynentalnej Europie. Przyczyniło się do tego głównie przekazanie 123 500 m2 powierzchni firmie Amazon we Wrocławiu oraz 82 400 m2 Grupie Muszkieterów w Poznaniu. Ta druga inwestycja była jednocześnie największym projektem magazynowym zakończonym w I połowie 2015 r. w Polsce. Ponadto, w najbliższych miesiącach Goodman przekaże 24 900 m2 dla dystrybutora FMCG w Pomorskim Centrum Logistycznym w Gdańsku.

Goodman planuje zwiększać swoje aktywa w zarządzaniu w Europie Środkowo-Wschodniej. Przyczyni się do tego przekazanie klientom pierwszych magazynów w trzech nowych centrach logistycznych w Polsce: Goodman Wrocław IV Logistics Centre, Goodman Poznań Airport Logistics Centre i Goodman Gliwice Logistics Centre. Projekty te obejmują zarówno powierzchnię już wynajętą przez klientów jak też powierzchnię wznoszoną spekulacyjnie.

Na Węgrzech, Goodman nadal będzie się koncentrował na utrzymaniu 100-proc. wskaźnika wynajmu swoich obiektów oraz na rozbudowie portfolio w ramach banku ziemi niedaleko Budapesztu. W centrach logistycznych w Gyál i Üllő, Goodman może wybudować kolejne 130 000 m2 powierzchni logistycznej. Goodman Senec Logistics Centre ma z kolei priorytetowe znaczenie dla Goodmana na Słowacji – w centrum tym klienci mogą objąć jeszcze 85 000 m2.

 

Duży popyt na nowe obiekty w Europie Środkowo-Wschodniej

W roku finansowym 2015 Goodman podpisał umowy na budowę 192 000 m2 nowej powierzchni przemysłowej w regionie, z czego aż 166 000 m2 w Polsce. Z tego 126 000 m2 dotyczyło umów z nowymi klientami. Wśród nich był Gestamp we Wrocławiu (19 500 m2) oraz Stock w Lublinie (33 400 m2). Lubelski magazyn był pierwszym, jaki Goodman wybudował na obiecującym rynku Polski wschodniej.

Grupa nadal rozwijała swoje flagowe centra logistyczne: Pomorskie Centrum Logistyczne  w Gdańsku oraz Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Ponadto rozpoczęła budowy w czterech nowych parkach: we Wrocławiu, Poznaniu, Gliwicach i Lublinie.

Goodman podpisał również umowę na budowę nowego obiektu w Goodman Senec Logistics Centre niedaleko Bratysławy, którego całkowita powierzchnia wyniesie 26 000 m2, z czego część budowana jest spekulacyjnie.

Goodman zawarł też umowy na rozbudowę dotychczasowych magazynów z firmami ILS z Grupy Intercars w Sosnowcu oraz KMC Services w Goodman Kraków Airport Logistics Centre.

 

Elastyczne zarządzanie powierzchnią – klient w centrum uwagi

W roku finansowym 2015 Goodman podpisał umowy na wynajem 842 000 m2 istniejącej powierzchni w Europie kontynentalnej, dzięki czemu współczynnik wynajętej powierzchni wyniósł na koniec okresu 98%, zaś wskaźnik utrzymania klientów przekroczył 80%. W samym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Goodman wynajął 113 000 m2 istniejącej powierzchni.

Parkiem logistycznym, który przyciągał szczególnie duże zainteresowanie, był Goodman Toruń Logistics Centre. W ciągu roku centrum zostało w całości wynajęte dzięki podpisaniu nowej umowy z Mueller Fabryka Świec na 15 900 m2 oraz dzięki przedłużeniu umów
z dotychczasowymi klientami: FM Bravo, Yusen Logistics i Nissin. Nissin powiększył powierzchnię wynajmowanego magazynu do 25 700 m2 – była to jedna z największych transakcji najmu w pierwszym kwartale 2015 r. 

Goodman podpisał również umowy na wynajem powierzchni w Pomorskim Centrum Logistycznym w Gdańsku (firma NTA wynajęła 3 100 m2) oraz w Goodman Kraków Airport Logistics Centre (dystrybutor sprzętu AGD wynajął 6 000 m2).

Dodatkowo, zespół Goodmana odpowiedzialny za zarządzanie powierzchniami przyczynił się do podpisania umów na łącznie 19 400 m2 w Goodman Senec Logistics Centre na Słowacji. Nowi klienci: Agility, Melzer i NAY dołączyli tam do Quehenberger Logistics, który z kolei powiększył wynajmowaną w tym parku powierzchnię.

Goodman osiągnął 100-proc. wskaźnik wynajmu w Czechach i na Węgrzech, podpisując umowy z UTC w Goodman Jažlovice Logistics Park niedaleko Pragi i z Bosal w Goodman Kecskemét Logistics Center na Węgrzech.

 

Wiodąca Grupa deweloperska

W Europie kontynentalnej Goodman podpisał umowy na wynajem ok. 842 000 m2 istniejącej powierzchni oraz 887 000 m2 nowej powierzchni, z czego budowa 654 000 m2 w roku finansowym 2015 się rozpoczęła. Dzięki tym umowom na łącznie ponad 1,7 mln m2, poprzedni rok finansowy był jednym z najlepszych w historii firmy w Europie kontynentalnej.

W Europie kontynentalnej, na koniec czerwca Goodman miał 501 000 m2 w trakcie realizacji. Od tego czasu, rozpoczęła się budowa kolejnych 233 000 m2. Najwięcej projektów będących
w budowie znajduje się w Niemczech, Francji i w Polsce. W ujęciu globalnym, Grupa realizuje projekty o wartości 2,1 mld euro w 11 krajach.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Maciejem Madejakiem, Goodman Head of Business Development Poland, nt. osiągnięć Goodman w Polsce w roku finansowym 2015.

 

Dodatkowe informacje:

NBS Communications

Goodman

Bartosz Sroka

Christopher Flores

Communications Manager, CE

+48 500 202 354

bsroka@nbs.com.pl

+32 2 263 4208

Christopher.Flores@goodman.com

 

Goodman – informacje o Grupie

 

Goodman jest zintegrowaną grupą, działającą jako właściciel, deweloper i zarządzający powierzchniami przemysłowymi i biznesowymi w Europie kontynentalnej, Wielkiej Brytanii, Australii, Ameryce Północnej, Brazylii oraz regionie Azji Pacyficznej. Grupa inwestuje w nieruchomości przemysłowe, powierzchnie magazynowe i centra dystrybucyjne.

Grupa oferuje również szeroki portfel funduszy nieruchomości, w tym flagowy europejski fundusz – Goodman European Logistics Fund (GELF), umożliwiając inwestorom dostęp do wyspecjalizowanych usług i aktywów. Celem Goodman jest zwiększanie wartości posiadanych nieruchomości i zarządzanych funduszy, poprzez realizację nowych projektów i wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań biznesowych i inwestycyjnych.

Aktywa, którymi zarządza Grupa, to ok. 20,9 mld euro i 411 nieruchomości. Goodman jest największą Grupą z sektora nieruchomości komercyjnych notowaną na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i jedną z największych na świecie zarządzających specjalistycznymi funduszami. Znajomość rynku i doświadczenie lokalnych pracowników zapewniają atrakcyjne możliwości inwestycyjne oraz rozwój nieruchomości na poziomie spełniającym indywidualne potrzeby klientów.

Goodman to ponad 1 100 pracowników w 32 biurach w 16 krajach. Tak zbudowany zespół pozwala firmie świadczyć globalne usługi dla klientów, których firmy rozwijają się i prowadzą ekspansję międzynarodową. W Europie Goodman jest obecny w Niemczech, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Polsce, Czechach, Szwecji, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech i Słowacji.

 

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na:

www.goodman.com/pl