Wchodzisz na Globalną stronę Goodman. Szukasz lokalnej strony Goodman?

Goodman European Logistics Fund pozyskał nowe środki w wysokości 550 mln euro

wtorek, 9 lipca 2013

Goodman European Logistics Fund (GELF lub Fundusz) pozyskał 550 mln euro nowych środków w ramach procesu podniesienia kapitału, na który popyt wyniósł łącznie 900 mln euro.

Większość środków pochodzi od dotychczasowych udziałowców GELF. Fundusze pozyskano także dzięki dużemu zainteresowaniu ze strony nowych inwestorów. Dodatkowo, aby zaspokoić tak duże zainteresowanie, Goodman Group sprzedał część swoich udziałów w GELF, zmniejszając w nim swoje zaangażowanie do około 20 procent.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z dużego zainteresowania naszym funduszem wśród inwestorów. To dowód zaufania rynku, jeśli chodzi o ofertę GELF i prowadzoną przez Fundusz działalność. Tak duże zainteresowanie podniesieniem kapitału jest dowodem wysokiej jakości portfela inwestycyjnego Funduszu oraz wiary dużych inwestorów instytucjonalnych w atrakcyjność europejskiego rynku nieruchomości logistycznych – mówi Greg Goodman, Prezes Goodman Group.

– Dzięki zdywersyfikowanemu portfelowi inwestycyjnemu oraz dostępowi do najlepszych aktywów logistycznych, GELF stwarza wyjątkową okazję do inwestowania w rynek nieruchomości logistycznych w Europie – mówi Emmanuel Van der Stichele, Dyrektor GELF.

Emisja udziałów GELF nastąpiła po udanym zakończeniu przez Fundusz pierwszej w historii emisji obligacji denominowanych w euro w marcu tego roku o wartości 500 mln euro. W sumie Fundusz pozyskał w pierwszej połowie 2013 r. środki o wartości ponad 1 mld euro. Dzięki nim, GELF będzie mógł zainwestować 800 mln euro w dalszy rozwój.

– Sukces procesu zebrania nowego kapitału dodatkowo wspiera dotychczasową silną pozycję GELF na rynku europejskich funduszy logistycznych i otwiera mu dalsze możliwości rozwoju.

Chcemy nadal umacniać naszą pozycję rynkową i pracować na rzecz dalszej dywersyfikacji naszego portfolio, ze szczególnym uwzględnieniem aktywów w kluczowych lokalizacjach w Europe – dodaje Emmanuel Van der Stichele.

Należący do Grupy Goodman GELF jest największym w Europie funduszem nieruchomościowym. Jego portfel obejmuje 95 aktywów w 11 krajach o wartości 1,9 mld euro.

Na koniec marca 2013 r. wskaźnik zajętej powierzchni w aktywach GELF wyniósł 97 procent.

Więcej o Goodman European Logistics Fund (GELF)

Goodman European Logistics Fund (GELF) zapewnia inwestorom instytucjonalnym dostęp do zróżnicowanego i aktywnie zarządzanego portfela 95 najwyższej jakości europejskich aktywów logistycznych w 11 krajach o wartości 1,9 mld euro z bezpiecznym profilem zarobków. Więcej informacji na stronie: www.gelf.eu

Goodman – informacje o Grupie

Goodman jest zintegrowaną grupą, działającą jako właściciel, deweloper i zarządzający powierzchniami przemysłowymi i biznesowymi w Europie Kontynentalnej, Wielkiej Brytanii, regionie Azji Pacyficznej, Północnej Ameryce i Brazylii. Grupa inwestuje w parki technologiczne, przestrzenie biznesowe i biurowe, nieruchomości przemysłowe, magazyny oraz centra dystrybucyjne.

Grupa oferuje również szeroki portfel funduszy nieruchomości, umożliwiając inwestorom dostęp do wyspecjalizowanych usług i aktywów. Celem Goodman jest zwiększanie wartości posiadanych nieruchomości i zarządzanych funduszy, poprzez realizację nowych projektów i wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań biznesowych i inwestycyjnych.

Aktywa, którymi zarządza Grupa, to 16,5 mld euro i ponad 400 nieruchomości. Goodman jest największą Grupą z sektora nieruchomości komercyjnych notowaną na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i jedną z największych na świecie zarządzających specjalistycznymi funduszami. Znajomość rynku i doświadczenie lokalnych pracowników zapewniają atrakcyjne możliwości inwestycyjne oraz rozwój nieruchomości na poziomie spełniającym indywidualne potrzeby klientów.

Goodman to ponad 970 pracowników w 36 biurach w 18 krajach. Tak zbudowany zespół pozwala firmie świadczyć globalne usługi dla klientów, których firmy rozwijają się i prowadzą ekspansję międzynarodową. W Europie Goodman posiada biura w Niemczech, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Polsce, Czechach, na Węgrzech, Słowacji, w Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Goodman w Polsce

Goodman rozpoczął działalność w Polsce w 2005 roku. Obecnie Grupa jest właścicielem oraz zarządza nieruchomościami o łącznej powierzchni 266 000 m2 zlokalizowanymi w całej Polsce i wykorzystywanymi przez takich klientów jak Whirlpool i DHL. Ponadto Goodman dysponuje w Polsce działkami, na których może wybudować jeszcze blisko 875 000 m2 powierzchni magazynowej. Grunty obejmują wszystkie kluczowe ośrodki logistyczne na terenie Polski, dzięki czemu Goodman jest w stanie sprostać indywidualnym oczekiwaniom potencjalnych klientów.

Dodatkowe informacje:

NBS Communications, + 48 22 826 74 18, 
Bartosz Sroka, + 48 500 202 354,
bsroka@nbs.com.pl

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na: www.goodman.com/pl