Wchodzisz na Globalną stronę Goodman. Szukasz lokalnej strony Goodman?

Zespół zarządzający

GEP

Emmanuel Van der Stichele Fund Director +32 2 263 40 08

Email

Emmanuel jest Dyrektorem funduszu w firmie GEP. Jego zakres zadań obejmuje tworzenie ogólnej strategii funduszu, zarządzanie nim i nadzorowanie wyników oraz składanie raportów Radzie, Komitetowi inwestycyjnemu i inwestorom.

Od ponad 17 lat Emmanuel pracuje w sektorze finansów i nieruchomości. W tym czasie sfinalizował wiele transakcji na rynku nieruchomości prywatnych i publicznych oraz na rynku dłużnym.

Wcześniej pracował w firmie Credit Suisse, w dziale nieruchomości prywatnych oraz w dziale finansowania i sekurytyzacji nieruchomości. Jego doświadczenie obejmuje również pracę w działach finansowania nieruchomości w firmach JP Morgan oraz KBC, gdzie uczestniczył w wielu ofertach publicznych i procesach zwiększania kapitału w różnych funduszach nieruchomości.

gep

Thomas De Meester Assistant Fund Manager +32 2 263 40 10

Email

Thomas pracuje na stanowisku asystenta menedżera funduszu GEP. Wraz z całym zespołem menedżerskim odpowiada za zarządzanie kapitałem funduszu, raportowanie jego stanu i realizację strategii. Wcześniej Thomas piastował stanowisko menedżera transakcji, w ramach którego pracował nad przejęciami i sprzedażą zasobów funduszu. Pełnił również funkcję analityka funduszu, w ramach której odpowiadał za modelowanie poziomu funduszu oraz tworzenie prognoz finansowych (obejmujących jego wyniki). Thomas rozpoczął pracę w firmie Goodman 2008 r. jako młodszy menedżer rozwoju na obszar krajów Beneluksu oraz Europy Środkowej i Wschodniej. Jest magistrem inżynierii cywilnej (KULeuven) oraz zarządzania (Vlerick Management School).